RCT Stevedoring

RCT Stevedoring gaat in zee met Multi Logistics Group

RCT Stevedoring begon in de jaren zestig met het verhandelen van zand en grind en de fabricatie van snelbouwsteen. In de loop der jaren evolueerde het bedrijf naar het laden en lossen van zeeschepen en de opslag van goederen. Die evolutie ging gepaard met groei en wie groei zegt, die zegt Hasco Invest. Bestuurder Koen Van Duysse legt uit hoe deze samenwerking tot stand kwam.

RCT Stevedoring trad in 2014 toe tot Hasco Invest. “Ik kwam in contact met Francis Wanten, de voorzitter van Hasco Invest. De visie die hij met Hasco Invest voor ogen had, maakte het voor mij concreter en gemakkelijker om mijn plannen te realiseren”, vertelt Koen. RCT Stevedoring werd ondergebracht bij Multi Logistics Group en kon op die manier de ‘bijzaken’ overlaten aan deze participatie van Hasco Invest. “Boekhouding, HR, IT en marketing zijn taken die veel tijd vragen van een zaakvoerder. Die zaken uitbesteden aan Multi Logistics Group zorgt voor ademruimte om me bezig te houden met mijn corebusiness”, vertelt Koen.

Door deel uit te maken van een grotere structuur, kunnen de werknemers van RCT Stevedoring op meer werkzekerheid rekenen. “Onze mensen genieten nu van personeelsvoordelen die eigen zijn aan een grotere groep”, aldus de bestuurder. Dit partnerschap staat garant voor groei en leverde al een pak nieuwe klanten op, wat dan weer tot extra aanwervingen leidde. “De rapporten zorgen voor betere inzichten, waardoor we nog beter onze focus leggen. Ik ben ervan overtuigd dat RCT Stevedoring met de hulp van Multi Logistics Group nog verder zal groeien. Zo blijven we toonaangevend in onze business”, besluit Koen Van Duysse.

Door de boekhouding, HR, IT en marketing uit te besteden, kan ik me focussen op mijn corebusiness

Koen Van Duysse

Andere testimonials

lenaers-express

Lenaers Express startte ooit met één bestelwagen en doorkruist vandaag de dag heel Europa met een wagenpark dat bestaat uit meerdere vrachtwagens, trekker-opleggers en zelfs kraanwagens. Ze zijn en blijven razend ambitieus en rekenen hiervoor op de steun van Hasco Invest. Zaakvoerder Jan Lenaers geeft tekst en uitleg.

gpc-europe

GPC Europe werd in 2005 opgericht om mee vorm te geven aan de noodzakelijke energietransitie en groeide al snel uit tot dé groothandel in zonnepanelen en fotovoltaïsche systemen. Dit mooie ondernemersverhaal kwam in 2018 helemaal op kruissnelheid, toen Yves Struyve het team versterkte als medezaakvoerder en in zee ging met Hasco Invest.

pure-air

Als ondernemer wil u focussen op uw corebusiness en doen waar u goed in bent. Maar als een bedrijf groeit, groeit ook de tijd die u in de dagelijkse leiding moet steken. Pieter Rober, die in 2012 ventilatiebedrijf Pure Air oprichtte, kan erover meespreken. Hij vond met de hulp van Hasco Invest gelukkig de nodige structuur en ademruimte.

encon

Encon begeleidt ondernemingen bij hun duurzame transitie, zowel op strategisch als op praktisch vlak. Voor Encon is ‘duurzaamheid’ immers geen opgave, maar een opportuniteit. Om die boodschap zo wijd mogelijk te verspreiden, sloeg Encon de handen in elkaar met Hasco Invest. Oprichters Sandra Deraeve en Robin Bruninx vertellen er alles over.