Lenaers Express

Lenaers Express blijft groeien dankzij Multi Logistics Group

Lenaers Express startte ooit met één bestelwagen en doorkruist vandaag de dag heel Europa met een wagenpark dat bestaat uit meerdere vrachtwagens, trekker-opleggers en zelfs kraanwagens. Ze zijn en blijven razend ambitieus en rekenen hiervoor op de steun van Hasco Invest. Zaakvoerder Jan Lenaers geeft tekst en uitleg.

“Om te blijven groeien ging ik op zoek naar een sterke partner. Eén die zijn mannetje kon staan in de competitieve ondernemerswereld”, vertelt Jan. Die partner werd al snel gevonden in Hasco Invest. Zij hadden de nodige financiële slagkracht en boden de perfect operationele ondersteuning met Multi Logistics Group. Een participatie van Hasco Invest die over expertise in de transportsector beschikt. “Maandelijks overloop ik met Multi Logistics Group mijn strategie, koppel ik terug over de cijfers en bespreek ik de genomen beslissingen. Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beleid, maar kan steeds op hun goede raad en bijsturing rekenen. Of anders gezegd: ik heb het stuur nog altijd in handen, maar kreeg er een ervaren co-piloot bij”, getuigt Jan.

Zaakvoerder Jan Lenaers is bijzonder tevreden over de samenwerking. “Naast goede raad en financiële armslag krijgen we ook de nodige administratieve ondersteuning. Zo vonden zowel onze IT als onze boekhouding onderdak bij Multi Logistics Group”, aldus Jan. Hierdoor kan Lenaers Express terugvallen op een zeer gedetailleerde controlling en rapportering van de cijfers. “Waar ik vroeger slechts halfjaarlijks een financieel beeld van onze onderneming kreeg, ontvang ik dat nu maandelijks. Dat is van onschatbare waarde. Het maakt dat we veel proactiever en nog gerichter kunnen investeren en bijsturen”, vertelt de zaakvoerder.

Bij Lenaers Express kijken ze ook al naar de toekomst. “Stilstaan is achteruitgaan, dus duwen we wat onze groeiambities betreft nog niet op de rem. We willen uitgroeien tot meer dan transporteur alleen en willen de komende jaren het logistieke luik nog meer uitbouwen”, vertelt Jan. Lenaers Express kan hierbij rekenen op de volledige steun van Multi Logistics Group. Deze samenwerking zorgt voor een stevige basis waarop zorgeloos verder gebouwd kan worden en waarbij wij kunnen leren van eerdere ondernemerservaringen van andere bedrijven binnen de participatie. Eén ding staat vast: de toekomst van Lenaers Express ziet er veelbelovend uit!

Ik heb het stuur nog altijd in handen, maar kreeg er met Multi Logistics Group een ervaren co-piloot bij!

Jan Lenaers

Andere testimonials

rct-stevedoring

RCT Stevedoring begon in de jaren zestig met het verhandelen van zand en grind en de fabricatie van snelbouwsteen. In de loop der jaren evolueerde het bedrijf naar het laden en lossen van zeeschepen en de opslag van goederen. Die evolutie ging gepaard met groei en wie groei zegt, die zegt Hasco Invest. Bestuurder Koen Van Duysse legt uit hoe deze samenwerking tot stand kwam.

gpc-europe

GPC Europe werd in 2005 opgericht om mee vorm te geven aan de noodzakelijke energietransitie en groeide al snel uit tot dé groothandel in zonnepanelen en fotovoltaïsche systemen. Dit mooie ondernemersverhaal kwam in 2018 helemaal op kruissnelheid, toen Yves Struyve het team versterkte als medezaakvoerder en in zee ging met Hasco Invest.

pure-air

Als ondernemer wil u focussen op uw corebusiness en doen waar u goed in bent. Maar als een bedrijf groeit, groeit ook de tijd die u in de dagelijkse leiding moet steken. Pieter Rober, die in 2012 ventilatiebedrijf Pure Air oprichtte, kan erover meespreken. Hij vond met de hulp van Hasco Invest gelukkig de nodige structuur en ademruimte.

encon

Encon begeleidt ondernemingen bij hun duurzame transitie, zowel op strategisch als op praktisch vlak. Voor Encon is ‘duurzaamheid’ immers geen opgave, maar een opportuniteit. Om die boodschap zo wijd mogelijk te verspreiden, sloeg Encon de handen in elkaar met Hasco Invest. Oprichters Sandra Deraeve en Robin Bruninx vertellen er alles over.